Doelstellingen

Triathlon Didam 2018Mijn triathlon voor KiKa heeft als doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

Daarnaast richt Mijn triathlon voor KiKa zich op het deelnemen aan sportieve activiteiten.

Fondsenwerving

Mijn triathlon voor KiKa zal bedrijven benaderen om diverse sponsorpakketten af te nemen. De bedrijfsnaam zal, afhankelijk van het sponsorpakket, op het materiaal en/of andere reclame-uitingen voor een vooraf vastgestelde periode getoond worden.

Daarnaast zal Mijn triathlon voor KiKa gebruik maken van social media zoals LinkedIN, Instagram en Facebook. Deze leveren veel respons op in de vorm van extra donaties. Fondsen die hard nodig zijn voor de strijd tegen kanker bij kinderen.

Kosten/opbrengst

Mijn triathlon voor KiKa verwacht met name in het eerste jaar grote onkosten ivm de aanschaf van materiaal om te kunnen deelnemen aan diverse sportieve activiteiten.

De kosten zullen grotendeels gedragen worden door de bedrijven met het goud/zilver sponsorpakket. De kosten zullen vooraf begroot en vastgelegd worden in het jaarverslag.

De verwachte netto opbrengst zal tussen de EUR 15.000,-  en EUR 20.000,- liggen over een periode van 3 jaar. Dit bedrag zal na deze periode middels een cheque overhandigd worden aan Stichting KiKa, waarna het bedrag zal worden overgemaakt.

Organisatie

Voorzitter: Mario Steenbakkers
Vicevoorzitter/secretaris: Edwin Vonk
Penningmeester: Jurgen Nijhof
Assistent Voorzitter: Tonneke van den Born